OC i AC Benefia24

OC i AC Benefia24Ubezpieczenie eMoto to pakiet ubezpieczeń samochodowych Benefia24. Oferta obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także ryzyka: AC, NNW i Assistance. Dzięki szerokiemu zakresowi naszej oferty możesz dopasować ochronę do swoich indywidualnych potrzeb.

Zaletami tego ubezpieczenia są między innymi:

Szybka likwidacja szkód
Odszkodowanie otrzymasz do 30 dni od daty powiadomienia o szkodzie,
Dla posiadaczy eMoto Assistance: bezpłatna pomoc drogowa, samochód zastępczy, zakwaterowanie w hotelu.

Dogodne formy płatności
Możliwość rozłożenia opłat na raty,
Płatność kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, w formie przekazu lub przelewem pocztowym.

Łatwe procedury zakupu
Ubezpieczenie samochodu w 10 minut,
Możliwość pomocy konsultanta.

Pewność
Jasne zasady, brak kruczków prawnych,
Bezpieczeństwo gwarantuje międzynarodowa grupa ubezpieczeniowa Vienna Insurance Group.

Pakiet ubezpieczeń eMoto zapewnia ochronę w następującym zakresie:
Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu (OC)
Autocasco pojazdu (AC)
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierującego i pasażerów pojazdu (NNW)
Assistance – Pomocy osobom, które popadły w trudności w czasie podróży pojazdem (ASS)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu Polisa zabezpiecza odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która podczas kierowania pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę ruchem tego pojazdu. Umowę ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie Autocasco wariant rozszerzony
Ubezpieczenie autocasco chroni pojazd wraz z wyposażeniem podstawowym (fabrycznym) od następujących zdarzeń:
zderzenia z innym pojazdem,
zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
powodzi, zatopienia, gradobicia, uderzenia pioruna oraz działania innych sił przyrody pojawiających się nagle, pożaru, wybuchu,
nagłego działania na pojazd zewnętrznego czynnika termicznego lub chemicznego,
uszkodzenia przez osoby trzecie,
utraty pojazdu, wyposażenia podstawowego albo ich części wskutek kradzieży, włamania lub rozboju.

Zaletami tego ubezpieczenia są między innymi:
brak konieczności doubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania,
brak potrąceń amortyzacji części zakwalifikowanych do wymiany.

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na terenie Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas ruchu pojazdu,
polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, jeżeli powodują trwały uszczerbek na zdrowiu
lub śmierć Ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe:
podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
bezpośrednio przy jego załadunku lub wyładunku,
w trakcie postoju i naprawy pojazdu na trasie jazdy
wskutek pożaru lub wybuchu tego pojazdu.

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na terenie Europy a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Ubezpieczenie Assistance
Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc osobom, które popadły w trudności w czasie podróży pojazdem w związku z awarią, wypadkiem, kradzieżą lub unieruchomieniem pojazdu.

W ramach tego ubezpieczenia oferujemy:
naprawę pojazdu na trasie
holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu oraz w zależności od wyboru ubezpieczającego:
wynajem pojazdu zastępczego na czas naprawy (maksymalnie 3 dni)
przewóz ubezpieczonych do miejsca podróży lub zamieszkania
zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy pojazdu

W zależności od potrzeb udzielamy zaliczki gotówkowej oraz dostarczamy części zamienne (dotyczy szkód poza granicami Polski).

Ponadto oferujemy doprowadzenie naprawionego pojazdu do miejsca wskazanego przez ubezpieczającego lub finansujemy powrót ubezpieczającego w celu odbioru pojazdu po naprawie.